Ruszamy 1 sierpnia!

W odpowiedzi na Wasze liczne prośby postanowiliśmy uruchomić część siłową naszego Klubu z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. A zatem:

- na sali może przebywać jednocześnie 6 osób

- wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem i dezynfekcji stanowisk po ćwiczeniach

- należy zachować bezpieczny odstęp między ćwiczącymi 1,5m i unikać jednoczesnego przebywania w szatni

-zmiana obuwia na czyste obowiązuje przed wejściem na teren Klubu (przy recepcji)

Aby spokojnie i bezpiecznie wykonać trening prosimy o możliwe wcześniejsze godziny pobytu aby omijać godziny szczytu (od 17.00). Szczególnie jest to zalecane osobom o podwyższonym ryzyku zachorowania: otyłe, seniorzy, z chorobami towarzyszącymi. Dlatego wydłużyliśmy pracę Klubu w godz. 7.00 – 21.00.

Liczymy na wzajemną wyrozumiałość i życzymy szybkiego powrotu do formy:))

Zespół Fabryczny