WY(TY)godnik MARCINA

WY(TY)godnik MARCINA

PRZYJAZNE SIŁOWNIE PLENEROWE to nowa propozycja projektu stowarzyszenia ESPAR 50+ i Fitnes Klubu Fabryka Wagi oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, skierowanego do osób 50+, realizowanego w terminie od sierpnia do października 2019. Projekt ma zachęcić seniorki i seniorów do korzystania z urządzeń siłowni plenerowych. Pokazać, że jest to miejsce dogodne do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej dla osób w różnym wieku, także 50+. Zadaniem projektu jest:

1. wdrożenie osób 50+ do regularnego korzystania z siłowni plenerowych przeznaczonych do użytku publicznego;

2. zapoznanie ich z zasadami podejmowania aktywności na siłowniach zewnętrznych, doborem ćwiczeń i intensywności do indywidualnych potrzeb.

Do udziału w programie zapraszane są osoby w wieku 50 lat i więcej. W programie odbędzie się cykl 10 zajęć rekreacyjnych na siłowni plenerowej pod okiem wyszkolonego instruktora, oraz 3 godzinny „dzień otwarty” na siłowni plenerowej oraz wykład na temat roli aktywności fizycznej w życiu człowieka i odżywianiu.

Działania projektu są odpowiedzią na problem, jakim jest brak aktywności fizycznej wśród osób starszych w dostępnej przestrzeni publicznej (naszym obszarem zainteresowań stały się siłownie plenerowe). Siłownie powstały by umożliwić codzienną aktywność ruchową, zintegrować lokalną społeczność a także utworzyć przyjazne miejsce wpisujące się w otoczenie. Miasta/wsie wychodzą z inicjatywną budowy siłowni plenerowych, z których mogą korzystać wszyscy, bez względu na wiek, płeć czy status materialny. Urządzenia wchodzące w skład siłowni pozwalają w sposób bezpieczny i racjonalny uaktywnić i wzmocnić każdą partię mięśniową, poprawić swoją odporność i kondycję fizyczną. Różnorodność urządzeń pozwala na dopasowanie ćwiczeń do potrzeb i możliwości ćwiczącego. Niestety jednak dostępność i różnorodność przyrządów na siłowniach plenerowych nie przekłada się na zwiększenie uczestnictwa osób 50+ w aktywności fizycznej. Wśród mieszkańców w wieku powyżej 50 lat istnieje bariera powszechnego wykorzystywania siłowni do treningów i ćwiczeń na co dzień z uwagi na brak wiedzy i odwagi. Korzystanie z obiektów może przynieść szereg korzyści dla zdrowia ale może też zagrażać zdrowiu jeśli zabraknie wiedzy i/lub umiejętności korzystania z maszyn siłowni plenerowych.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZAPISU DO PROGRAMU BEZPOŚREDNIO W KLUBIE

Projekt „Przyjazne siłownie” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.